I väntan på hänryckningens tid…

…då lärda personer skall förklara det där med variation, vänder man sig naturligtvis till uppslagsverken:

"variation (av latinets varatio), förändring, avvikelse, växling, omväxling. I musiken är variationen en av de viktigaste kompositionsprinciperna och har stor betydelse för det tematiska arbetet då melodiska, harmoniska, och rytmiska strukturer förändras… är också utgångspunkten för helt självständiga former… Bach, Beethoven, Brahms… och den periodiska ojämnheten i månens rörelse…"

VARIATIO DELECTAT – Ombyte förnöjer!

I ett äldre lexikon hittar vi följande pärla: ideell variationskurva (Gauss’ normalkurva)!

Se variation!

Ett seminarium och en utbildningsdag anordnat av sektionen för industriell
statistik inom Svenska Statistikersamfundet

Tid: onsdagen den 30 maj 2001, 13:00 - 17:00, utbildningsdag

         torsdagen den 31 maj 2001, 09:30 – 17:00, seminarium

Plats: Chalmers, Göteborg.  

 

Onsdag 30/5 håller vi till i lokalen Vasa 2 som på Chalmerskartan ligger i byggnad Vasa B.
13:00 - 14:45 Grafiska metoder kopplade till några praktikfall
Lennart Nilsson, Umeå Universitet
14:45 - 15:15 Paus med tilltugg
15:15 - 16:00 Bra och dåliga grafer, grafer med interaktivitet, grafer för bättre förståelse av våra processer
Ingemar Sjöström, Ericsson Change Management Institute
16:00 - 16:45 Olika gratisprogram för PC för att illustrera och analysera förlopp, köer, m.m.
Mats Franzén, Ericsson Messaging AB
16:45 - 17:00 Sammanfattning
Torsdag 31/5 håller vi till i  lokalen Vasa C (som ligger i byggnad Vasa C). Buffélunch kommer att serveras i den inglasade gården som kallas Vasa A.
09:30 – 10:00

Registrering och kaffe

10:00 – 10:15

Välkomsthälsning
Bo Bergman, professor, Chalmers

10:15 – 10:45 Öppningsanförande
Magnus Johansson, VD SKF Sverige
10:45 – 11:15

Stora förbättringar med små medel
Marie Pauli, IVF

Att tillämpa statistiska metoder för att förbättra produkter och processer är något som svenska företag vill (och måste) ta till sig i allt högre utsträckning. Hur ska det gå till? Vad ställer det för krav på företagen? Vad ställer det för krav på utbildningar? Måste man vara statistiker? Bör man vara statistiker? - Exempel, tankar och reflektioner från arbetet med att föra ut ett statistiskt tänkande i svenska företag

11:15 – 12:00

Nätverksbildande
Alla/Bo Bergman

12:00 – 13:15

Lunchbuffé

13:15 – 14:00 Simulerad variation
Ingemar Sjöström, Ericsson Change Management Institute

Att simulera data är ett personligt sätt att lära känna slumpen och förstå variation, att få liv i formlerna och en ökad förmåga att strukturera och formulera problem. Simulering är dessutom ett sätt att kommunicera lösningar, provköra idéer, pröva diagram, etc.

14:00 – 14:45 Skapa variation i företaget – minska variationen i tillverkningen
Peter Häyhänen, Ericsson Microwaves AB

Erfarenheter från att starta och utveckla en Six Sigma satsning. Hur man får organisationen att se och hantera variationen. Från de kritiska första stegen att bibehålla förändringmomentet till ett bestående förändringsperspektiv. Kritiska avgöranden för att få igång ett variationtänkande på alla nivåer.

14:45 – 15:15 Kaffe
15:15 – 16:00 Enkla metoder
Anders Holtsberg, statistiker och programvaruutvecklare, Decuma AB

Temat enkelhet (simplicity) har återkommit många gånger inom olika områden. Några historiska iakttagelser och paralleller mellan olika områden presenteras och kryddas med några exempel från verkligheten bl.a. igenkänning av kinesiska tecken.

16:00–16:30

Goal pole thinking versus loss functions
Richard Eichler, SAAB Automobile

16:30–17:00

Framtiden
Bo Bergman, professor, Chalmers

Vi är dåliga på variationsförståelse i svensk industri! Vad kan vi göra åt det? Hur går vi vidare?

Kostnad: 3000 kr (600 kr för studerande) inkluderar lunch och kaffe
samt dokumentation.

Utbildningsdagen den 30 maj 13:00 – 17:00 handlar om att ’Se variation!’