Årsmöte 2002    sektionen för industriell statistik

inom Svenska Statistikersamfundet

 

 

 

 

                            Tid:              måndagen den 23 september 2002, 13:00 – 16:00

                             Plats:          Stockholms universitet, Frescati, Sal Spelbomskan i
                                                 Aula magna

                                                 

                                                  T-banestation Universitetet

 

 

                            Anmälan:   Ingemar Sjöström, tel 070 593 7505

 

(Tisdagen 24 september har Svenska statistikersamfundet sitt seminarium
med efterföljande årsmötesförhandlingar. se www.mai.liu.se/statsamf/.)

 

 

13:00 – 13:45

Studier av fältkvalitet vid Scania
Sven Sandin, Scania, Södertälje. En presentation av frågeställningar och problem i samband med studier av fältkvalitet.

14:00 – 14:45

In Service Performance

Tomas Karlsson, Examensarbete vid Ericsson AB i Linköping, våren 2002

Examensarbetet undersökte signifikanta skillnader i nertid i Ericssons telefonväxlar med avseende på olika regioner. Till detta användes överlevnadsanalys, vanlig inom sjukvården. Det som framförallt har använts är en variant på Cox-regression.

 

14:45 – 15:15

Kaffe

 

15:15 – 16:00

Några praktiska erfarenheter av livsländsanalys

Bo Eriksson, Ericsson AB. Kopplingen mellan felsannolikhet och felintensitet m h a ett exempel från komponentprovning. Livslängdsprovning och behandling av resultat. Användning av MTBF och dess koppling till felintensiteten samt vanliga feltolkningar. Fältuppföljning, osäkerheter och andra överväganden. Prediktering av fältfel. "Physics of Failure" vad är det?

 

16:00 – 17:00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar