Årsmöte inklusive seminarium i 'Grafiska metoder' 2003

Sektionen för industriell statistik inom Svenska Statistikersamfundet

 

Sektionen Statistisk Metodik inom Svenska Förbundet för Kvalitet

 

 

 

 

                            Tid:              måndagen den 22 september 2003, 9:00 – 16:00

                             Plats:          Uppsala, Ultuna. Så här hittar Du!                            Anmälan:   E-mail till Ingemar Sjöström

eller ring 070-593 7505

 

(Tisdagen den 23 september har Svenska statistikersamfundet sitt seminarium
med efterföljande årsmötesförhandlingar. Se http://www.statistikersamfundet.se/)

 

 

09:00 – 10:00

Registrering med kaffe

10:00 – 10:45

Måttriktighet i planet, Ingemar Sjöström, Ing-Stat och Tommy Sandin

10.45 – 11.00

Paus

11:00 – 12:00

Måttriktighet i planet, Ingemar Sjöström, Ing-Stat och Tommy Sandin

12:00 – 13:00

Lunch

13:00 – 13:45

Grafiska metoder användbara inom duglighetsanalys, Kerstin Vännman, Luleå

14:00 – 14:45

De sju kvalitetsverktygen filosofisk bakgrund och så vidare, Bo Bergman, Chalmers

14:45 – 15:15

Kaffe

15:15 – 15:45

Diskussion

16:00 – 18:00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar sektionen för industriell statistik och sektionen för statistisk metodik