Årsmöte inklusive seminarium 2005

Sektionen för industriell statistik inom Svenska Statistikersamfundet

 

Sektionen Statistisk Metodik inom Svenska Förbundet för Kvalitet

 

                            Tid:              Torsdagen den 20 oktober 2005, 09:00 – 16:00

                            Plats:          Sal H425 i Ekonomikum, Uppsala universitet, Uppsala.
                                                 Att ta sig till Ekonomikum

                            Anmälan:  E-post till Ingemar.Sjostrom@sonyericsson.com

 

(Fredagen den 21 oktober har Svenska statistikersamfundet sitt seminarium
med efterföljande årsmötesförhandlingar.
Se http://www.statistikersamfundet.se/)

 

 

09:00 – 10:00

Registrering med kaffe

10:00 – 11:00

'Wild River' DoE-workshop - en glimt från ENBIS. Kerstin Vännman, Luleå Universitet

11.00 – 11.15

Paus

11:15 – 12:00

 CDIO - en modell för utbildning av nästa generations ingenjörer. Lennart Nilsson, Umeå Universitet

12:00 – 13:00

Lunch

13:00 – 13:45

Statistik med ingenjörer - en fallstudie från SAAB. Magnus Pettersson, Statistikkonsulterna, Göteborg

14:00 – 14:45

Personliga erfarenheter av statistikutbildning i industrin. Magnus Arnér, Saab, Trollhättan.

14:45 – 15:45

Kaffe, diskussion. Rapport från ENBIS-konferens i Newcastle, intryck, exempel, samarbetsformer, m.m.

16:00 – 18:00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar sektionen för industriell statistik och sektionen för statistisk metodik.