I väntan på…

Kravet att kunna hantera och minska variation har vuxit i industrin, inte minst tack vare "Six Sigma". Detta
kräver att man på systematiska sätt gör produkter och processer robusta mot olika störfaktorer. Dessa
faktorer kan vara olika användningsmiljöer, olika typer av kundkrav, förslitning under användning, olikheter i ingående delar på grund av tillverkningsvariation, olika system, etc.

Seminariet belyser problemet att konstruera för okänslighet för variation på grund av olika störfaktorer. Seminariet behandlar därför en väsentlig del av det som utgör fortsättningen för Six Sigma, nämligen Konstruktion för Sex Sigma (Design for Six Sigma, DfSS).

 

Robust Konstruktionsmetodik!

Ett seminarium anordnat av sektionerna för
industriell statistik inom Svenska Statistikersamfundet

och statistisk metodik inom Svenska förbundet för kvalitet

 

                    Tid:              Torsdagen den 19 maj 2005, 09:30 – 17:00

          Plats:          Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap,

                                         Nya varvet, Göteborg

 

Dagen före seminariet har vi en halvdagsutbildning med tema

’Försöksplanering/Robust konstruktion’

 

 

 

09:30 – 10:00

Registrering och kaffe med fralla

 

10:00 – 10:30

Välkomst- och öppningsanförande: Introduktion till Robust Konstruktionsmetodik

Bo Bergman, ordförande i sektionerna för industriell statistik (Statistikersamfundet) och statistisk metodik (SFK); SKF Professor

10:30 – 10:55

Vad säger litteraturen om Robust Konstruktionsmetodik?

Martin Arvidsson, Chalmers

11:10 – 11:30

Robust konstruktion ur ett Sex Sigma perspektiv
Peter Häyhenen, Ericsson

11:30 – 12:15

Hur ser det ut i svensk och europeisk Industri?

Ida Gremyr, Chalmers

12:15 – 13:30

Lunch

13:30 – 14:15

Robust konstruktionsmetodik på Whirlpool

Bo Olsson, Whirlpool

14:30 – 15:00

Från FMEA till VMEA med fokus på variation

Per Johansson, Volvo Powertrain
Alexander Chakunashvili, Chalmers

15:00 – 15:30

Kaffe

15:30 – 16:30

Planering av försök för minskning av variation – några illustrativa exempel

Martin Arvidsson, Chalmers

16:30 – 17:00

Sammanfattning och avslutning av dagen

Bo Bergman, Chalmers

 

 

Utbildningsdagen den 18 maj 13:00 – 17:00 handlar om försöksplanering och vi erbjuder möjligheter på två
olika nivåer:

·         för den som inte har några stora kunskaper inom försöksplanering men som vill känna till så
mycket att seminariedagen kan komma att kännas meningsfull

·         för den som har en hyfsad kunskap om försöksplanering exempelvis efter en Black Belt kurs och
som också har lite ”hands-on” erfarenhet av försök i industrin och vill förkovra sig ytterligare inom försöksplanering. 

Den som vill lära sig mera har även en möjlighet att i angenäma former få ytterligare förståelse i
samband med en liten kvällsaktivitet.

 

 

 

         Anmälan:     senast 12 maj. Skicka e-post till Ingemar Sjöström eller 

                                                        ring 070-593 75 05

 

           Kostnad:

För medlemmar: Utbildningsdagen kostar 500:- för de som deltar i seminariet den 19 maj och 1000:- för övriga. Seminariet kostar 3000:- (600:- för studerande) och inkluderar lunch, kaffe samt dokumentation.

 

För övriga: Utbildningsdagen kostar 500:- för de som deltar i seminariet den 19 maj och 1000:- för övriga. Seminariet kostar 3500:- (600:- för studerande) och inkluderar lunch, kaffe samt dokumentation.

 

           Så här hittar Du:

 

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap .

Karta

Högskolan erbjuder övernattningsmöjlighet i studentrum till priset om 450 :-/natt..

Mer information bl a om konferenslokal erhålls efter anmälan.