Årsmöte inklusive seminarium 2007

Sektionen för industriell statistik inom Svenska statistikersamfundet

 

Sektionen Statistisk metodik inom Svenska Förbundet för Kvalitet

 

                            Tid:              Måndagen den 15 oktober 2007, 09:30 – 17:00
                            
Plats:           
Stockholms universitet, Sal B705, Södra husen, Hus B, plan 7,
 
                           Anmälan:    Senast 8 oktober, ingemar.sjostrom@sonyericsson.com

                            Vägbeskrivning:                              
                            http://www.statistikersamfundet.se/vagbeskrivn07_600.pdf    

(Tisdagen den 16 oktober har Svenska statistikersamfundet sitt seminarium
med efterföljande årsmötesförhandlingar.
Se http://www.statistikersamfundet.se/)

 

Statistisk modellering av yttre belastningar på fordon

09:30 – 10:00

Registrering med kaffe

10:00 – 10:15 Välkomstanförande
Kerstin Vännman, ordförande
 

10:15 – 11:00

Gupp och gropar i vägen

Klas Bogsjö, Scania CV AB, Industridoktorand i Matematisk statistik, LTH

 

Vägojämnheter är den primära orsaken till utmattningsskador i tunga fordons chassi, ram, hytt och påbyggnad. Det är intressant för fordonsindustrin att kunna beskriva hela kedjan från väg­ojämnheter (som inte styrs av fordonstillverkaren) via fordonets reaktioner på ojämnheterna (som påverkas av fordonstillverkaren via den konstruktiva utformningen) till komponenters utmattnings­livslängd när fordonet nyttjas.

I det här arbetet fokuserar vi på beskrivningen av vägojämnheterna. Av två anledningar är det naturligt att använda statistiska metoder:

 

1)     Mätningar av vägprofiler stora datamängder.

2)     Uppmätta vägprofilerna uppvisar ett stokastiskt beteende. Om vi mäter en kilometer av en väg så kan vi naturligtvis inte exakt förutsäga utseendet på nästa kilometer.
 

11.00 – 11.15

Paus, frukt

11:15 – 12:00

Tillförlitlighetens försummade sida – last och miljö i fordonsindustrin

Magnus Arnér, Tetra Pak Packaging Solutions AB

 

Den stora variationen i tillförlitlighet är inte variationen i livslängd mellan till synes identiska produkter under identiska betingelser utan variationen i miljö och last under vilka produkten ska verka. För ett fordon kan det handla om att olika kunder använder bilen på olika sätt, kör på olika vägar och i olika klimat. Trots det ägnas den helt övervägande delen av tillförlitlighetsstudierna i industrin åt att utröna variationen mellan produkter och bara en liten del åt variationen i last och miljö. Det innebär dock inte att inga laststudier görs.

 

12:00 – 13:15

Lunch

13:15 – 14:00

A statistical approach to multi-input equivalent fatigue loads

Gwenaëlle Genet,

 

This thesis is done in together with the Department of Mathematical Statistics of Chalmers University of Technology, the Fraunhofer-Chalmers Institute, and the research department of PSA PEUGEOT CITROËN. The subject is the reliability of automotive structures in service exposed to long run variable amplitude loads.

In the automotive industry we need to reduce the duration of the design phase keeping reliability and robustness. Structures in service are often exposed to complex, variable amplitude loads. For example, automotive structures like suspensions are submitted to complex loads. To dimension the structures so that they do not break during the usage, we need to analyze these complex loads. However, to characterize the severity of customers, or to dimensioning metallic structures, simple forces are more useful representing to the complex forces.

The equivalent fatigue approach is a method for transforming variable amplitude measured forces into simpler loads. The equivalent fatigue approach has been developed at PSA PEUGEOT CITROËN for structures submitted to one single load. The aim of this work is to extend the one-input equivalent fatigue method, to the multi-input forces.
 

14:15 – 15:00

Analys av belastningars beroende av marknad, vägtyp och kund

Magnus Karlsson, Volvo Lastvagnar AB

Ett sätt att modellera fordonsbelastningar för utmattningsbedömningar diskuteras och idén är att större delen av variationen i last kan förklaras av vilken vägtyp som används. Som exempel studeras belastningar p.g.a. kurvkörning och dessa laster har modellerats med en parametrisk modell.

För att studera variationen och se om klassificeringstekniken är tillräckligt bra så används variansanalys. Förutom vägtyper analyseras också effekterna av marknad och kund. Fält­mätningsdata från tre olika marknader används för att uppskatta effekterna.
 

15:00 – 16:00 Diskussion med inlägg (inkl kaffepaus)

16:00 – 17:00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar sektionen för industriell statistik.