Styrelsemöten och årsmöteshandlingar
2017 12 jan 15 feb 15 mar  8 maj  9 juni  - -  -  - - - - -
2016 26 jan 22 feb - 30 maj  8 sep 10 okt  1 nov  7 dec - - - -
2015 12 jan 11 feb 22 apr 12 maj  8 jun 19 okt 15 dec - - - - -
2014  8 jan  3 mar  9 apr 15 maj 11 jun - - 12 aug 30 sep 30 okt -  1 dec
2013 16 jan  4 mar 20 mar  3 apr 15 maj 13 jun - 20 aug 24 sep 23 okt -  3 dec
2012 11 jan  2 feb 21 feb  3 apr  7 maj 12 jun - 13 aug 17 sep 17 okt 13 nov 14 dec
2011 20 jan 10 feb  3 mar 15 apr 23 maj 22 jun - 18 aug 12 sep 12 okt 21 nov -
2010 22 jan  8 feb  2 mar 17 mar  5 maj 21 jun - 18 aug 16 sep 13 okt -  8 dec
2009 30 jan 23 feb - 24 apr -  4 jun - 13 aug  9 sep 15 okt 27 nov -
2008 24 jan 19 feb 26 mar 29 apr -  2 jun 17 jun 14 aug 27 aug 10 okt  7 nov 12 dec
År Kallelse Årsmötesprotokoll Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Revisionsberättelse
2017 mars mars mars - mars
2016 mars mars mars - mars
2015 mars april mars mars -
2014 mars mars mars mars mars
2013 mars mars mars - -
2012 mars mars mars mars mars
2011 mars mars mars mars mars
2010 mars mars mars mars -
2009 mars mars mars mars mars
2008 mars mars mars mars mars

Webbansvarig

Rapportera gärna fel, små som stora, inklusive stavfel, tecken som inte blir rätt, osv. Använd länken 'Webbansvarig'.

Föreningen industriell statistik & SFK-StaM

Ind Stat

SFK

SFK-StaM

Ind Stat (Föreningen Industriell Statistik). Industriell Statistik är en fristående förening inom Statistikfrämjandet (Se [Länkar]), men har också kopplingar till SFK-StaM och ENBIS (European Network for Business and Industrial Statistics). Se också länk till höger på hemsidan.

SFK (Svenska förbundet för kvalitet). Klicka här för en presentation av SFK (se också [Länkar] till vänster på hemsidan).

SFK-StaM (Statistisk Metodik). StaM är en av flera sektioner inom SFK och har ett tätt samarbete med Ind Stat.
SFK...


"Vi är en ideell organisation som erbjuder våra medlemmar att ingå i ett nätverk bestående av personer som arbetar inom området kvalitets- och verksamhetsutveckling - ett brett område som omfattar ledarskap, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

Vi är närmare 900 medlemmar - både företag/organisationer och enskilda personer. För dig som är aktiv i ditt nätverkande väntar många givande möten med kollegor från många olika branscher.

Att vara medlem i SFK innebär ett lyft för dig personligen."

Mer information på förbundets hemsida: www.sfk.se

••••