StaM-Bladet - ur arkivet

En 16-sidig papperspublikation som utkom med stokastiska mellanrum under tiden aug 1990 till okt 1999.
Mycket av innehållet är nu inaktuellt eller kunde ha gjorts bättre men där finns fortfarande några guldkorn.
StaM-Bladet 1 StaM-Bladet 1
Lite sannolikhetslära från fotbolls-VM (1990) • Styrning eller överstyrning? • Selektiv montering, den tredje vägen till variationsminskning • QFD - ett system för effektivare produktframtagning
StaM-Bladet 9 StaM-Bladet 9
Statistisk analys av en frkvenstabell • Antal produktionssteg i ett flöde • VM-fotboll i USA (1994) • Ett exempel på analys av binomial data
StaM-Bladet 2 StaM-Bladet 2
Paradoxer • Robust design och/eller klassisk försöksplanering? • Skattning av variationer • Ståplats på jorden
StaM-Bladet 10 StaM-Bladet 10
Mer om konfidensintervall för 'p' • 6 sigma • Ignas Semmelweis • På tal om sorter och modeller • Robust konstruktionsmetodik • Att förstå variation
StaM-Bladet 3 StaM-Bladet 3
Ett diagnostikverktyg • Simulering • Ett bra knep - studera avvikelserna • Produktivitet är framför allt en personlig inställning
StaM-Bladet 11 StaM-Bladet 11
Cp och Cpk • Att bedöma resultat • Kvalitet tidigt i produktionsutvecklingen • Ett vanligt misstag: en 1-dimensionell analys av ett flerdimensionellt problem • Att förstå variation • Snickarglädje och regressionsanalys
StaM-Bladet 4 StaM-Bladet 4
Sagan om det förvirra(n)de nyckeltalet • Elegi över statistisk försöksplanering • 10-i-topp respektive 10-i-botten för Tauguchi • CUSUM En teknik för statistisk processuppföljning och processtyrning • Vilket processteg bidrar mest till totalvariationen?
StaM-Bladet 12 StaM-Bladet 12
Den kokta grodan • Den orättvisa tunnelbanan • Den observerade standardavvikelsen • "Nytt stick-prov"-syndromet igen • Måste den statistiska terminologin vara så knepig? • Trender i mätserier
StaM-Bladet 5 StaM-Bladet 5
Statistik i massmedier • Varför inte ett jubelkantat, en försöksplaneringens Höga Visa? • 'Nytt stickprov'-syndromet • Mer om simulering
StaM-Bladet 13 StaM-Bladet 13
Vaddå variation? Hos min och max? • Vad blir största/minsta variationsvidd? • Hur ofta skall man mäta? • Statistik på Internet
StaM-Bladet 6 StaM-Bladet 6
Sagan om det förvirra(n)de nyckeltalet igen • Om andra och tredje generationens kapabilitetsindex • Kortfattat om OC-kurvan • "Knarktest inget att lita på..." • 'n-1' varför det?
StaM-Bladet 14 StaM-Bladet 14
Något mer om olikheter och normalitet • Detta har inte hänt • Något om multivariata analysmetoder
StaM-Bladet 7 StaM-Bladet 7
Att beräkna variation mellan körningar • Korrelation mellan variabler eller "de förskräckliga bokstäverna r och ρ" • Sensorisk analys • Zero defects! • Är dataserien slumpmässig? • Den gamla goda tiden?
StaM-Bladet 15 StaM-Bladet 15
Binomialfördelningen från början • Hur uttrycks 'p'? • Vad händer om 'p' inte är konstant? • Binomialfördelningen i massmedier - ett exempel • 'p' som funktion av väntevärde och varians
StaM-Bladet 8 StaM-Bladet 8
Inget nytt under solen - lite historik om variansanalysen • Rangordning som mätetal • Några övningsuppgifter: Att förstå slumpen, Att skatta N, Ett test • Statistikjournalistik
StaM-Bladet 16 StaM-Bladet 16
Poissonfördelningen - ett outnyttjat slagträ • Simulering av Poissonfördelningen • Avstånd mellan händelser

Webbansvarig

Rapportera gärna fel, små som stora, inklusive stavfel, tecken som inte blir rätt, osv. Använd länken 'Webbansvarig'.

Föreningen industriell statistik & SFK-StaM

Ind Stat

SFK

SFK-StaM

Ind Stat (Föreningen Industriell Statistik). Industriell Statistik Àr en fristÄende förening inom StatistikfrÀmjandet (Se [LÀnkar]), men har ocksÄ kopplingar till SFK-StaM och ENBIS (European Network for Business and Industrial Statistics). Se ocksÄ lÀnk till höger pÄ hemsidan.

SFK (Svenska förbundet för kvalitet). Klicka hÀr för en presentation av SFK (se ocksÄ [LÀnkar] till vÀnster pÄ hemsidan).

SFK-StaM (Statistisk Metodik). StaM Àr en av flera sektioner inom SFK och har ett tÀtt samarbete med Ind Stat.
SFK...


"Vi är en ideell organisation som erbjuder vĂ„ra medlemmar att ingĂ„ i ett nätverk bestĂ„ende av personer som arbetar inom området kvalitets- och verksamhetsutveckling - ett brett område som omfattar ledarskap, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

Vi är närmare 900 medlemmar - både företag/organisationer och enskilda personer. För dig som är aktiv i ditt nätverkande väntar många givande möten med kollegor från många olika branscher.

Att vara medlem i SFK innebär ett lyft för dig personligen."

Mer information på förbundets hemsida: www.sfk.se

••••