Filhantering Industriell Statistik

Filhantering – lite info Här lagras mindre filer, övningar, etc som inte platsar som egna dokument under 'Statistikhörnan' men som ändå görs tillgängliga för alla.

Att lagra en fil i listan till höger:
- Välj en fil på din hårddisk
- Skriv en kortfattad beskrivning av filen
- Klicka på 'Lagra filen'

Att kopiera en fil ur listan till höger:
- Klicka på '[k]' till vänster vid filnamnet.

Att ta bort en fil ur listan till höger:
- Klicka på '[X]' längst till höger och följ instruktionerna.

Lista lagrade filer - Ind Stat

[k]     4.1 Welch-Satterthwaite approx for gamma rv.pdf       (2016-01-19 16:44) [X]

Approximation av summan av gammafördelade variabler.

[k]     Dokttjanstutlysning BB 131108.doc       (2013-11-24 22:40) [X]

Doktorandtjänst vid Luleå tekniska universitet.

[k]     Hej XXX.doc       (2011-11-28 23:06) [X]

Brevmall till LinkedIn

[k]     ISO riskanalys.zip       (2016-11-25 10:11) [X]

Innehåller delar av ISO för riskanalys.

[k]     Kommunal statistik och planering.docx       (2014-05-13 17:23) [X]

Det finns en kommunal statistik förening

[k]     Lean och-eller statistik rev 111207.pdf       (2011-12-09 22:40) [X]

Presentationen har visats på StatFräm-klubbmöte på SCB den 7/12/2011

[k]     Math modelling and its application to social care.pdf       (2014-05-13 17:26) [X]

Oversikt av metodik inom modellering av sjukvård och omsorg.

[k]     Medlemskontakt, rev C.pdf       (2014-09-30 17:18) [X]

Frågor till medlemmar att användas vid medlemsenkät.

[k]     Minitab-makron.zip       (2016-04-18 20:20) [X]

Minitab-makron. Behövs bl.a. för övningarna på sidan "ovn.ing-stat.se".

[k]     Modellering social care complexity.pdf       (2014-05-13 17:41) [X]

Lite om hur man kan modellera inom sjukvård och omsorg.

[k]     Riskanalysfiler del 1.zip       (2016-11-22 20:40) [X]

Riskanalysfiler del 1.

[k]     Riskanalysfiler del 2.zip       (2016-11-23 00:23) [X]

Del 2 av 4.

[k]     Riskanalysfiler del 3.zip       (2016-11-23 00:23) [X]

Del 3 av 4.

[k]     Riskanalysfiler del 4.zip       (2016-11-23 00:24) [X]

Del 4 av 4.

[k]     Sim documents (I).zip       (2013-11-21 16:27) [X]

Innehåller ett antal Minitab-makron samt installationsanvisningar m.m. Se också knappen [Simuleringar].

[k]     Sim documents (II).zip       (2012-12-10 14:00) [X]

Innehåller ExtendSim-modeller samt nödvändiga Minitab-makron.

[k]     sumGamma.mac       (2016-01-19 16:46) [X]

Minitab-makro som simulerar en summa av gammafördelade variabler (Se dokument '4.1 Welch-Satterthwaite...'.)

[k]     till TP.zip       (2014-01-30 11:28) [X]

NÃ¥gra filer till TetraPak.

[k]     TwoNo.mac       (2011-11-28 08:11) [X]

Detta Minitab-makro simulerar två normalfördelningar, tillsammans med fem restriktioner. Se också 'Webbinarium 1' och 'Statistikhörnan'.

[k]     Webbinarium 1, Two normal.zip       (2012-03-28 20:12) [X]

Info från 'Webbinarium 1' om två normalfördelningar.

[k]     Webbinarium 10, SW reliability.pdf       (2013-04-09 18:36) [X]

Info från 'Webbinarium 10' om tillförlitlighet hos mjukvara, Ericsson.

[k]     Webbinarium 11, Duglighetsindex.pdf       (2013-05-29 22:44) [X]

Info från 'Webbinarium 11' om Duglighetsindex, 27 maj.

[k]     Webbinarium 13, Replicates repeats.pdf       (2013-12-02 19:31) [X]

Info från 'Webbinarium 13', om replikat och repetetiva mätningar.

[k]     Webbinarium 15, XY.zip       (2014-05-22 23:32) [X]

Info från 'Webbinarium 15' om XY-mätningar i planet. Inkluderar fem Minitab-makron.

[k]     Webbinarium 18, homogenitet läkemedel.pdf       (2015-01-20 17:20) [X]

Info från Webbinarium 18, "Statistiska metoder för kontroll av homogenitet i läkemedel".

[k]     Webbinarium 20, bränsleförbrukning.pdf       (2015-10-15 16:30) [X]

Info från Webbinarium 20 om bränsleförbrukning hos lastfordon vid olika topografier.

[k]     Webbinarium 3, FMEA.zip       (2012-01-19 20:11) [X]

Info från 'Webbinarium 3' om FMEA och förväntade kostnader. Innehåller PPT-fil, ett makro samt en TXT-fil.

[k]     Webbinarium 4, LEAN 15 feb 2012.pdf       (2012-02-21 19:20) [X]

Info från 'Webbinarium 4' om LEAN.

[k]     Webbinarium 5, robust konstruktion.pdf       (2012-04-03 13:46) [X]

Info från 'Webbinarium 5' om robust konstruktion.

[k]     Webbinarium 6, IT-verksamhet.pdf       (2012-05-08 19:38) [X]

Info från 'Webbinarium' om ett mötsystem inom ICAs IT-verksamhet.

[k]     Webbinarium 7, mätosäkerhet.pdf       (2012-09-03 20:53) [X]

Info från 'Webbinarium 7' om mötosökerhet vid förstörande prov.

[k]     Webbinarium 8, robust konstr tillf.pdf       (2012-10-04 20:21) [X]

Info från 'Webbinarium 8' om robust konstruktion vid tillförlitlighet.

[k]     Webbinarium 9, Discrete Event JMP.pdf       (2013-02-28 13:49) [X]

Info från 'Webbinarium 9' om 'Discrete Event Simulation using JMP'.


••••