Webbansvarig

Rapportera gärna fel, små som stora, inklusive stavfel, tecken som inte blir rätt, osv. Använd länken 'Webbansvarig'.

Föreningen industriell statistik & SFK-StaM

Ind Stat

SFK

SFK-StaM

Ind Stat (Föreningen Industriell Statistik). Industriell Statistik är en fristående förening inom Statistikfrämjandet (Se [Länkar]), men har också kopplingar till SFK-StaM och ENBIS (European Network for Business and Industrial Statistics). Se också länk till höger på hemsidan.

SFK (Svenska förbundet för kvalitet). Klicka här för en presentation av SFK (se också [Länkar] till vänster på hemsidan).

SFK-StaM (Statistisk Metodik). StaM är en av flera sektioner inom SFK och har ett tätt samarbete med Ind Stat.
SFK...


"Vi är en ideell organisation som erbjuder våra medlemmar att ingå i ett nätverk bestående av personer som arbetar inom området kvalitets- och verksamhetsutveckling - ett brett område som omfattar ledarskap, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

Vi är närmare 900 medlemmar - både företag/organisationer och enskilda personer. För dig som är aktiv i ditt nätverkande väntar många givande möten med kollegor från många olika branscher.

Att vara medlem i SFK innebär ett lyft för dig personligen."

Mer information på förbundets hemsida: www.sfk.se

••••

Filhantering Industriell Statistik

Filhantering – lite info Här lagras mindre filer, övningar, etc som inte platsar som egna dokument under 'Statistikhörnan' men som ändå görs tillgängliga för alla.

Att lagra en fil i listan till höger:
- Välj en fil på din hårddisk
- Skriv en kortfattad beskrivning av filen
- Klicka på 'Lagra filen'

Att kopiera en fil ur listan till höger:
- Klicka på '[k]' till vänster vid filnamnet.

Att ta bort en fil ur listan till höger:
- Klicka på '[X]' längst till höger och följ instruktionerna.

Lista lagrade filer - Ind Stat

[k]     4.1 Welch-Satterthwaite approx for gamma rv.pdf       (2016-01-19 16:44) [X]

Approximation av summan av gammafördelade variabler.

[k]     Dokttjanstutlysning BB 131108.doc       (2013-11-24 22:40) [X]

Doktorandtjänst vid Luleå tekniska universitet.

[k]     Hej XXX.doc       (2011-11-28 23:06) [X]

Brevmall till LinkedIn

[k]     ISO riskanalys.zip       (2016-11-25 10:11) [X]

Innehåller delar av ISO för riskanalys.

[k]     Kommunal statistik och planering.docx       (2014-05-13 17:23) [X]

Det finns en kommunal statistik förening

[k]     Lean och-eller statistik rev 111207.pdf       (2011-12-09 22:40) [X]

Presentationen har visats på StatFräm-klubbmöte på SCB den 7/12/2011

[k]     Math modelling and its application to social care.pdf       (2014-05-13 17:26) [X]

Oversikt av metodik inom modellering av sjukvård och omsorg.

[k]     Medlemskontakt, rev C.pdf       (2014-09-30 17:18) [X]

Frågor till medlemmar att användas vid medlemsenkät.

[k]     Minitab-makron.zip       (2016-04-18 20:20) [X]

Minitab-makron. Behövs bl.a. för övningarna på sidan "ovn.ing-stat.se".

[k]     Modellering social care complexity.pdf       (2014-05-13 17:41) [X]

Lite om hur man kan modellera inom sjukvård och omsorg.

[k]     Riskanalysfiler del 1.zip       (2016-11-22 20:40) [X]

Riskanalysfiler del 1.

[k]     Riskanalysfiler del 2.zip       (2016-11-23 00:23) [X]

Del 2 av 4.

[k]     Riskanalysfiler del 3.zip       (2016-11-23 00:23) [X]

Del 3 av 4.

[k]     Riskanalysfiler del 4.zip       (2016-11-23 00:24) [X]

Del 4 av 4.

[k]     Sim documents (I).zip       (2013-11-21 16:27) [X]

Innehåller ett antal Minitab-makron samt installationsanvisningar m.m. Se också knappen [Simuleringar].

[k]     Sim documents (II).zip       (2012-12-10 14:00) [X]

Innehåller ExtendSim-modeller samt nödvändiga Minitab-makron.

[k]     sumGamma.mac       (2016-01-19 16:46) [X]

Minitab-makro som simulerar en summa av gammafördelade variabler (Se dokument '4.1 Welch-Satterthwaite...'.)

[k]     till TP.zip       (2014-01-30 11:28) [X]

NÃ¥gra filer till TetraPak.

[k]     TwoNo.mac       (2011-11-28 08:11) [X]

Detta Minitab-makro simulerar två normalfördelningar, tillsammans med fem restriktioner. Se också 'Webbinarium 1' och 'Statistikhörnan'.

[k]     Webbinarium 1, Two normal.zip       (2012-03-28 20:12) [X]

Info från 'Webbinarium 1' om två normalfördelningar.

[k]     Webbinarium 10, SW reliability.pdf       (2013-04-09 18:36) [X]

Info från 'Webbinarium 10' om tillförlitlighet hos mjukvara, Ericsson.

[k]     Webbinarium 11, Duglighetsindex.pdf       (2013-05-29 22:44) [X]

Info från 'Webbinarium 11' om Duglighetsindex, 27 maj.

[k]     Webbinarium 13, Replicates repeats.pdf       (2013-12-02 19:31) [X]

Info från 'Webbinarium 13', om replikat och repetetiva mätningar.

[k]     Webbinarium 15, XY.zip       (2014-05-22 23:32) [X]

Info från 'Webbinarium 15' om XY-mätningar i planet. Inkluderar fem Minitab-makron.

[k]     Webbinarium 18, homogenitet läkemedel.pdf       (2015-01-20 17:20) [X]

Info från Webbinarium 18, "Statistiska metoder för kontroll av homogenitet i läkemedel".

[k]     Webbinarium 20, bränsleförbrukning.pdf       (2015-10-15 16:30) [X]

Info från Webbinarium 20 om bränsleförbrukning hos lastfordon vid olika topografier.

[k]     Webbinarium 3, FMEA.zip       (2012-01-19 20:11) [X]

Info från 'Webbinarium 3' om FMEA och förväntade kostnader. Innehåller PPT-fil, ett makro samt en TXT-fil.

[k]     Webbinarium 4, LEAN 15 feb 2012.pdf       (2012-02-21 19:20) [X]

Info från 'Webbinarium 4' om LEAN.

[k]     Webbinarium 5, robust konstruktion.pdf       (2012-04-03 13:46) [X]

Info från 'Webbinarium 5' om robust konstruktion.

[k]     Webbinarium 6, IT-verksamhet.pdf       (2012-05-08 19:38) [X]

Info från 'Webbinarium' om ett mötsystem inom ICAs IT-verksamhet.

[k]     Webbinarium 7, mätosäkerhet.pdf       (2012-09-03 20:53) [X]

Info från 'Webbinarium 7' om mötosökerhet vid förstörande prov.

[k]     Webbinarium 8, robust konstr tillf.pdf       (2012-10-04 20:21) [X]

Info från 'Webbinarium 8' om robust konstruktion vid tillförlitlighet.

[k]     Webbinarium 9, Discrete Event JMP.pdf       (2013-02-28 13:49) [X]

Info från 'Webbinarium 9' om 'Discrete Event Simulation using JMP'.


••••