Länkar till organisationer o.d.
statistikframjandet.se Statistikfrämjandet. Innehåller dessutom länkar till 'Surveyföreningen', 'Föreningen medicinsk statistik' samt 'Cramérsällskapet'.
www.enbis.org ENBIS - European Network for Business and Industrial Statistics. 'Industriell statistik' är sENBIS, den svenska, lokala delen.
www.sfk.se SFK - Svenska Förbundet för Kvalitet. "SFK är en ideell organisation som verkar inom områden som kvalitet, säkerhet, hälsa, ledarskap, miljö och arbetsmiljö." Innehåller också länkar till regioner och sektioner.
Länkar till tidskrifter
pubs.amstat.org/loi/tech Technometrics is an Official Journal of the American Society for Quality and the American Statistical Association (ASA). ASA supports the development and application of statistical science through meetings, publications, membership, etc.
asq.org/pub/jqt Journal of Quality Technology. Emphasizes the practical applicability of new statistical techniques on design of experiments, process monitoring, reliability, and applied statistics and is published four times per year.
onlinelibrary.wiley.com/journal Quality and Reliability Engineering International. Hosts a broad and deep collection of online resources covering life, health and physical sciences, social science, and the humanities.
web.it.nctu.edu.tw/~qtqm Quality Technology and Quantitative Management. An international refereed journal publishing original work in quality, reliability, queuing service systems, applied statistics including methodology, data analysis, simulation, etc.
asq.org/pub/qe Quality Engineering. Written for professionals in all engineering and management fields, contains thinking on quality control and quality assurance management, related physical technology, associated statistical tools, etc.
Länkar till programvaror
www.minitab.com Minitab. Ett vanligt förekommande statistikprogram i industrin.
www.extendsim.com ExtendSim. Ett program för simulering av processer där man sätter ihop en modell på datorskärmen med hjälp av moduler ur ett bibliotek.
www.sas.com/sweden SAS. Programvara för beslutsstöd med avancerad analys (Business Analytics). Verktyg för statistisk analys, prediktiv modellering, prognostisering, simulering och optimering.
www.JMP.com JMP. Programvara (desktop) för interaktiv explorativ visualisering och statistisk analys.
Övriga länkar
www.itl.nist.gov/div898/handbook "ENGINEERING STATISTICS handbook. The goal of this handbook is to help scientists and engineers incorporate statistical methods in their work as efficient as possible."
www.weibull.com/hotwire ReliaSoft. Utvecklar programvara för statistisk tillförlitlighetsanalys och har även en elektronisk tidning, Reliability HotWire. Många artiklar handlar om deras egen pro­gramvara, men det finns mycket annat också. Se index, där finns en del matnyttigt.
  
••••

Webbansvarig

Rapportera gärna fel, små som stora, inklusive stavfel, tecken som inte blir rätt, osv. Använd länken 'Webbansvarig'.

Föreningen industriell statistik & SFK-StaM

Ind Stat

SFK

SFK-StaM

Ind Stat (Föreningen Industriell Statistik). Industriell Statistik är en fristående förening inom Statistikfrämjandet (Se [Länkar]), men har också kopplingar till SFK-StaM och ENBIS (European Network for Business and Industrial Statistics). Se också länk till höger på hemsidan.

SFK (Svenska förbundet för kvalitet). Klicka här för en presentation av SFK (se också [Länkar] till vänster på hemsidan).

SFK-StaM (Statistisk Metodik). StaM är en av flera sektioner inom SFK och har ett tätt samarbete med Ind Stat.
SFK...


"Vi är en ideell organisation som erbjuder våra medlemmar att ingå i ett nätverk bestående av personer som arbetar inom området kvalitets- och verksamhetsutveckling - ett brett område som omfattar ledarskap, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

Vi är närmare 900 medlemmar - både företag/organisationer och enskilda personer. För dig som är aktiv i ditt nätverkande väntar många givande möten med kollegor från många olika branscher.

Att vara medlem i SFK innebär ett lyft för dig personligen."

Mer information på förbundets hemsida: www.sfk.se

••••