Webbansvarig

Rapportera gärna fel, små som stora, inklusive stavfel, tecken som inte blir rätt, osv. Använd länken 'Webbansvarig'.

Föreningen industriell statistik & SFK-StaM

Ind Stat

SFK

SFK-StaM

Ind Stat (Föreningen Industriell Statistik). Industriell Statistik är en fristående förening inom Statistikfrämjandet (Se [Länkar]), men har också kopplingar till SFK-StaM och ENBIS (European Network for Business and Industrial Statistics). Se också länk till höger på hemsidan.

SFK (Svenska förbundet för kvalitet). Klicka här för en presentation av SFK (se också [Länkar] till vänster på hemsidan).

SFK-StaM (Statistisk Metodik). StaM är en av flera sektioner inom SFK och har ett tätt samarbete med Ind Stat.
SFK...


"Vi är en ideell organisation som erbjuder våra medlemmar att ingå i ett nätverk bestående av personer som arbetar inom området kvalitets- och verksamhetsutveckling - ett brett område som omfattar ledarskap, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

Vi är närmare 900 medlemmar - både företag/organisationer och enskilda personer. För dig som är aktiv i ditt nätverkande väntar många givande möten med kollegor från många olika branscher.

Att vara medlem i SFK innebär ett lyft för dig personligen."

Mer information på förbundets hemsida: www.sfk.se

••••

Medlemskommunikation

1.  Allmänt om hemsidan (www.indstat.se)

Hur upplever du hemsidan? Ange minst en sak som du tycker är bra. Ange minst en sak som du tycker är mindre bra. Hur skulle det kunna förbättras?

2.  Ditt deltagande i föreningens utbud

Vad har du deltagit i av föreningens utbud?


3.  Vad saknas i föreningens utbud?

Vi försöker hålla hemsidan levande och med innehåll som vi hoppas är till nytta för medlemmarna. Vi vill dock gärna veta vad som saknas eller vad som kan utvidgas eller förändras.

4.  Animeringar och simuleringar

Vi har lagt upp några olika animeringar och simuleringar för att illustrera olika betydelsefulla aspekter av både teoretisk och praktisk natur. Ge gärna förslag på vad som saknas eller vad som kan utvidgas eller förändras. Mer info...

5.  Kan du hålla ett Webbinarium?

Ett Webbinarium genomförs via dator under cirka en timme och är ett sätt att utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Se länken 'Vill du hålla...' under knappen [Webbinarium]

6.  Statistikhörnan, "Tips&tricks"

Har du läst några inlägg under dessa rubriker (knappar i menyn på hemsidan)? Synpunkter på innehållet? Något som saknas?

7.  Ämnen för kommande seminarium

Seminarium är en viktig kanal – har du förslag på framtida ämnen?

8.  Föreningens arkiv

Under knappen [Arkiv] finns diverse dokument. Har du använt något?

9.  Handlingsplanen

Knappen [Handlingsplan] på hemsidan öppnar ett dokument som anger ett antal punkter. Har du förslag på tillägg eller förändringar eller förbättringar?

10.  Utbildning

Knappen [Utbildningar] på hemsidan leder till ett antal utbildningar tillgängliga för föreningens medlemmar. Har du förslag på tillägg eller förändringar eller förbättringar?'

11.  Ställa upp som styrelsemedlem

En förening behöver alltid en aktiv styrelse med tillräcklig bredd med avseende på t.ex. ålder, utbildning, intresse, kön. Kan du ställa upp som medlem i en framtida styrelse?

    

12.  Felaktiga epostadresser

Till höger på hemsidan (startsidan) finns en länk till felaktiga epostadresser och vid utskick kommer brev i retur. Känner du någon av dessa medlemmar?

13.  Dina uppgifter i medlemsregistret

Medlemsregistret innehåller diverse uppgifter och det är viktigt att du håller dem uppdaterade. 'Info'-knappen till höger innehåller en länk till medlemsregistret.

14.  Medlemsavgiften

Medlemsavgiften bestäms vid årsmötet. Under den blå 'info'-knappen till höger finns länkar o.d. som beskriver hur avgiften kan betalas.

    

15.  övrigt

Har du några övriga kommentarer som du vill skicka till styrelsen? Använd rutan till höger.

••••

Medlemskommunikation


Denna sida innehåller ett antal frågor till varje medlem. Några av frågorna innehåller ett antal svarsrutor och dessutom en ruta till höger för kommentarer. Vissa frågor har en extra 'info'-knapp.

Observera att rutinen kontrollerar att du lämnar ett svar pä fråga 11-15 så det är en god idé att studera dem innan du börjar med frågorna.

Styrelsen är i första hand intresserad av medlemmarnas kommentarer och kommer inte att aggregera data för redovisning typ konventionella stapeldiagram eller procentsatser. Det finns heller inget krav på att besvara eller kommentera varje fråga. Resultatet skickas med knappen [Skicka kommentarer].

M.

Webbinarium Ett Webbinarium brukar vara en kort föreläsning (cirka en timme) via dator över något ämne eller belysande exempel. Oftast kan vi, om föreläsaren tillåter, lagra dokumentation – inklusive en inspelning – på hemsidan. Länk till Webbinarium...

Seminarium Föreningen anordnar 1-2 seminarium per år.
Länk till tidigare seminarium...

Utbildningar Föreningen erbjuder kortare utbildningar.
Länk till utbildningar...

Månadsbrev Vi försöker skicka ett livstecken per månad med lite information. Just nu finns inte dessa samlade på ett ställe.

LinkedIn Mer info om LinkedIn finns via en länk till höger på föreningens startsida.

Medlemsavgiften beslutas av årsmötet i mars. Du hittar...

Animering och simulering är två fantastiska sätt att förstå och lära om statistik teori och statistisk metodik.

Hemsidan har ett antal länkar till egenproducerade rutiner. Många av dem innehåller förslag på övningar som skall hjälpa användaren att stegvis komma till insikt om vad rutinen vill förmedla.

Medlemsavgiften beslutas av årsmötet i mars. Du hittar...

I 'Statistikhörnan' publiceras kortare eller längre inlägg om statistisk analys eller problemformulering eller annat som hör till ämnet.

Ibland kan dock ett ämne innehåll information som man inte vill sprida. Vanligtvis går det dock att omformulera eller anonymisera innehållet så att det ändå går att publicera. Det är viktigt att ha ett utbyte mellan medlemmar.
Till Statistikhörnan...

Knappen [Tips&tricks] finns i menyn på hemsidan. Här är inläggen kortare och består av sådant som man vill dela med sig men kanske är för kort för en artikel.

Medlemsavgiften beslutas av årsmötet i mars. Du hittar...

StaM-Bladet var en papperspublikation som utkom med stokastiska mellanrum under tiden augusti 1990 till oktober 1999 och gjordes av SFK-StaM ("StaM-Bladet" är en referens till det s.k. 'Stem-and-leaf diagram' som var populärt några år).
Mycket av innehållet är nu inaktuellt eller kunde ha gjorts bättre men där finns fortfarande några guldkorn.
Länk till StaM-Bladet...

Tidigare seminarium Dokument från tidigare seminarium finns lagrade på hemsidan.
Länk till tidigare seminarium...

Smått&gott Ett antal filer, inklusive dokument från Webbinarium.
Länk till Smått&gott...

Medlemsavgiften beslutas av årsmötet i mars. Du hittar...

Medlemsavgiften beslutas av årsmötet i mars. Du hittar...

Medlemsavgiften beslutas av årsmötet i mars. Du hittar...

Medlemsavgiften beslutas av årsmötet i mars. Du hittar...

[Medlemsinfo] är den näst översta knappen i hemsidans meny. Efter inloggning kan man lista alla medlemmar, kontrollera om man har betalt medlemsavgiften, m.m.

Det finns undermenyer att använda för nyanmälan eller då information skall ändras. Dessutom finns länkar till vanliga frågor:

- Vem kan eller bör vara medlem?
- Vad får jag för medlemsavgiften?
- Hur stor är medlemsavgiften?
- Hur betalar man medlemsavgiften?

Medlemsavgiften beslutas av årsmötet i mars. Du hittar mer info på följande länk:

Hur betalar man medlemsavgiften?

För 'SFK-StaM'-medlemmar betalas medlemsavgiften via SFKs kansli. 'SFK-StaM-medlemmar betalar således ingen medlemsavgift till 'Industriell statistik'.

Medlemsavgiften beslutas av årsmötet i mars. Du hittar...

Se också instruktioner under
'info'-knappen upp till höger!