Vem kan eller bör vara medlem?

Man kan vara medlem i föreningen av flera skäl och ett medlemskap kan vara intressant för ganska många olika personer. Några exempel är:

Naturligtvis får olika grupper ut olika saker av sitt medlemskap. För en forskare kan det vara intressant att hålla sig à jour med de statistiska problem som den yrkesverksamme ingenjören eller statistikern ställs inför. Konsulter och programvaruförsäljare kan tänkas vilja vidga sitt nätverk eller diskutera med likvärdiga. En 'Six Sigma'-ingenjör kanske främst vill ta del av seminarierna som anordnas för att därigenom vidga sin kunskapsbas. Föreningen är alltså inte bara till för dem som räknar sig som statistiker, utan dessutom de som är intresserade användare. Med 'industriell' avses en vid bemärkelse som inkluderar livsmedel, läkelmedel, vård, tjänster, etc.

Vad får jag för medlemsavgiften?

För medlemsavgiften till Föreningen industriell statistik får du tillgång till de aktiviteter och det nätverk som finns inom Föreningen industriell statistik. Bl.a. anordnas ett seminarium per termin samt ett antal webbinarier per år. Du får också tillgång till alla delar av föreningens hemsida, inklusive Statistikhörnan med intressanta exempel och reflektioner kring användning av statistik inom industrin. Du kan också bli medlem i European Network for Business and Industrial Statistics, ENBIS, www.enbis.org.
Om du dessutom väljer att bli medlem i Svenska statistikfrämjandet får du medlemstidningen Qvintensen, som ges ut 3 gånger per år och i vilken Föreningen industriell statistik har egen sida. Dessutom nås du då av alla annonser om kommande tjänster som Svenska statistikfrämjandet skickar ut (anmälan gör du på www.statistikframjandet.se).

Hur stor är medlemsavgiften?

Medlemsavgiften är 100 SEK och fastställdes vid årsmötet 2013. En uppmaning att betala medlemsavgiften skickas ut efter årsmötet, vanligtvis under tiden april - maj. Studentmedlemsskap är 0 SEK.

Hur betalar man medlemsavgiften?

Föreningen har följande konto:
   • PlusGiro (postgiro): 1006471-5
Medlemsinformation m.m. måste anges. T.ex.: "Nils Nilsson, medlemsavgift 2014"

Webbansvarig

Rapportera gärna fel, små som stora, inklusive stavfel, tecken som inte blir rätt, osv. Använd länken 'Webbansvarig'.

Föreningen industriell statistik & SFK-StaM

Ind Stat

SFK

SFK-StaM

Ind Stat (Föreningen Industriell Statistik). Industriell Statistik är en fristående förening inom Statistikfrämjandet (Se [Länkar]), men har också kopplingar till SFK-StaM och ENBIS (European Network for Business and Industrial Statistics). Se också länk till höger på hemsidan.

SFK (Svenska förbundet för kvalitet). Klicka här för en presentation av SFK (se också [Länkar] till vänster på hemsidan).

SFK-StaM (Statistisk Metodik). StaM är en av flera sektioner inom SFK och har ett tätt samarbete med Ind Stat.
SFK...


"Vi är en ideell organisation som erbjuder våra medlemmar att ingå i ett nätverk bestående av personer som arbetar inom området kvalitets- och verksamhetsutveckling - ett brett område som omfattar ledarskap, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

Vi är närmare 900 medlemmar - både företag/organisationer och enskilda personer. För dig som är aktiv i ditt nätverkande väntar många givande möten med kollegor från många olika branscher.

Att vara medlem i SFK innebär ett lyft för dig personligen."

Mer information på förbundets hemsida: www.sfk.se

••••