Nästa seminarium – 7 november 2012
i samband med World Quality Day (WQD) (dagen efter)

Plats: Göteborg, G:a Ullevi

...och övertyga!

Mer info....

Sponsorer:

Länk till:

program/anmälan/info/föreläsare/ etc

[X]

...och övertyga!

Att mäta, räkna, rita är nödvändigt men det räcker inte, du måste övertyga också!

[X]

Mer info...

Man behöver inte söka eller fundera länge innan man hittar en process – åtminstone inte om man med en process menar något som innehåller händelse- och tidsdata. Typiska händelser kan vara kunder, bygglov, order, försäkringsärenden, felrapporter, tester, köer, förråd, olyckor, etc, och vi är intresserade av tider mellan händelser, kötider, tid för åtgärd, etc.

En typisk egenskap hos dylika processer är att ett ärende eller en produkt kan hoppa omkring mellan olika stationer, remitteras tillbaka och sedan plötsligt avslutas t.ex. om en test ger svaret 'ej OK' och produkten kasseras. Hur hanterar eller beskriver man en sådan process som har ett antal över­gångar och olika slut?
Dessutom vill vi upptäcka om antal händelser minskar, om tiderna minskar, om kostnaderna minskar, etc. Vi vill också göra jämförelser mellan likartade processer. Att studera processer med en dominerande tidsaspekt påminner om livslängdsanalys. Antag att en faktura skapas vid en viss tidpunkt och sedan avslutas vid en senare tidpunkt – detta är fakturans livslängd.
Hur gör vi om vi vill skatta genomsnittlig tid och vi har en stor mängd ej avslutade fakturor? Kanske vi måste se det i livslängstermer som censu­rerad data. Att studera processer innebär ibland att man måste introducera simulering och ett kostnadstänkande.

Utöver de praktiska, mättekniska och statistiska aspekterna finns också ett stort behov att kunna övertyga. Det räcker inte med ett invändnings­fritt statistiskt test med angivet p-värde och stor styrka. Man måste kunna argumentera och övertyga om resultat, förbättringar, besparingar, etc, annars drunknar man i bruset.
               • • • • • •