Nästa seminarium – 20 mars 2014

Plats: Stockholms universitet

"Beslut baserade på fakta — vilken kunskap behövs?"

Program och
anmälan till
seminarium

 • Hur kan utbildningen förbättras eller förändras?
 • Har du ärr i själen efter hypotesprövats av utbildare?
 • Använder vi modern IT-teknik felaktigt eller för dåligt?
 • Går det att lära ut erfarenhet?
 • Behövs det utbildning i problemformulering?
 • Datorvana har numera minsta småbarn men saknas datavana?
 • Kan man lära sig att förklara eller försvara beslut? Risker?
     Sannolikheter? Osäkerhet? (en chefsepidemiolog blir ibland ansatt i TV-aktuellt)
 • Vad vill du som chef eller gruppchef att dina medarbetare skall kunna?
 • Vad kan Ind Stat erbjuda?

 • Skriv gärna en rad om dina önskemål eller erfarenheter: (sekreteraren@indstat.se)