Industriell Statistik & SFK-StaM — styrelse och andra funktioner (2017-2018)

Ordförande: * Göran Jag har praktiserat tillämpad statistik under mina 40 år inom svenska industri, t.ex. på Bjerking Ing Byrå, Nitro Consult AB, Nitro Nobel AB, Saudi Chemicals LTD, Kema Nobel, Norabel AB, Nitro Metall AB, Volvo-Nobel JV, Vibration Measurement Engineering - VME LTD, Swedish Defence Administration - FMV, Ericsson och Sony Ericsson.

Jag har akademisk utbildning i statistik, matematik, geofysik och kvalitetsteknik. Inom Telecom industri har jag som lärare i Lean Six Sigma utbildat flera hundra linjechefer i statistiskt tänkande och lärt ut statistik till ca 550 Six Sigma Black Belts. Nu, efter min pensionering från Sony Ericsson, arbetar jag som konsult inom kvalitetsteknik och industriell statistik.

Lande goran.lande@indstat.se 070 526 2618 Firma Göran Lande
Sekreterare: * Ingemar Jag har under flera årtionden arbetat vid mekanisk industri, på Ericsson och senare Sony Ericsson globalt inom Quality Engineering med specialisering på statistiska metoder. En av utmaningarna har varit att omvandla teorier och metoder till ett praktiskt resonemang och sund problemformulering.
Jag har dessutom arbetet mycket med att bredda användningen av statistiska metoder och studerat processer långt bortom tillverknings­processerna såsom konstruktionsarbete, 'supply chain', kartläggning av hanteringsflödet inom IT-utveckling och simulering av besvärliga situationer.

Sjöström ingemar.sjostrom@indstat.se 070 593 7505 Ing-Stat
Kassör: * Eileen Jag har arbetat med verksamhetsutveckling i 10 år och har varit revisionsledare i 3 år. Jag har också erfarenhet av kvalitetsmetodik, Six Sigma och teknik för kommunikationssyfte, både inom Sony Ericsson och Det Norske Veritas. Jag arbetade speciellt med riskbaserad revision, projektledning, risk management, kvalitetsledning, processutveckling metodik, hållbarhet i leverantörskedjan och anti-korruption. Nu arbetar jag hos TeliaSonera med Ethics and Compliance med fokus på tredjeparter. Jag har varit regionöstansvarig för Miata klubben.

Berntsson berleen08@gmail.com 070 396 6340 -
Ledamot: Mats Jag har en brokig bakgrund som elektronik/dataingenjör innan jag sadlade om och tog i början på 90-talet en civil­ekonomexamen med tyngdpunkt på statistik och national­ekonomi. Från mitten på 90-talet arbetade jag med kvalitetssystem och metodutveckling inom tillverknings­industri och systemutveckling.
Jag arbetar sedan 2010 inom kommunal service/tjänsteverksamhet med kvalitetsutveckling, metod-, analys- och systemutveckling för 'mjuka' värden inom vård och omsorg. Utmaningarna inom detta område är stora organisatoriskt, i genomförande, ekonomiskt och i uppföljning och analys.
Varje människa måste mötas individuellt rätt i alla led för att verklig kundnytta och kvalitet skall uppstå.

Franzén mats.franzen@indstat.se 070 371 7127 Sundsvalls kommun
Leif Jag började studera på matematikerlinjen vid Umeå universitet 1984 och disputerade i mate­matisk statistik 1998. Under hela mitt yrkesverk­samma liv har också Umeå universitet varit min arbetsplats.
Min huvudsakliga arbetsuppgift är undervisning, konsultverksamhet och uppdragsutbildningar till företag runt Umeå. År 2008 blev jag programansvarig för ett civilingenjörsprogram i Industriell ekonomi där första kullen startade höstterminen 2009.
På programmet lägger vi stor vikt vid matematisk modellering och en av inriktningarna är mot industriell statistik.

Nilsson leif.nilsson@math.umu.se 090 786 5380 Umeå universitet
Hans Jag utexaminerades från KTH 1976. De första tio åren arbetade jag på Alfa-Laval i huvudsak med vibrations­tekniska frågor. Sedan 1986 har jag haft olika befattningar på Ericsson: konstruktör, kvalitetssamordnare, linjechef och teknikkoordinator.
På nittiotalet startade jag en verksamhet för program­varutillförlitlighet (Se Webbinarium nr 10). Jag var även ansvarig för trafikteori och trafikdimensionering under en tid.
Jag har egentligen aldrig haft statistik som huvudområde men alltid haft ett starkt intresse för ämnet, bl.a. såg jag behovet av sjögångs­statistik som indata för dimensionering av separatorer.
Jag ser stora möjligheter i att tillämpa statistiska metoder på all den data som generas i 'det uppkopplade samhället'.

Alberg hans.alberg@indstat.se 070 582 4195
SFK-adjungerad: Ingemar Se ovan!

Sjöström ingemar.sjostrom@indstat.se 070 593 7505 Ing-Stat
Valberedning: Love Florgård love.florgard@rektron.se 073 353 0084 Rektron AB
Åsa Wikenståhl asa.wikenstahl@tobetodo.se 070 509 1112 To be To do AB
Revisor: Peter Anton peter.anton@math.umu.se 090 786 6399 Umeå universitet
Anders Lundquist anders.lundquist@stat.umu.se 090 786 7941 Umeå universitet
Revisorsuppleant: Magnus Arnér magnus.arner@tetrapak.se 046 36 28 70 TetraPak
Hemsidesansvarig: Ingemar Sjöström ingemar.sjostrom@indstat.se 070 593 7505 Ing-Stat
Qvintensen: - - - -
Främjandet: Hans Alberg hans.alberg@pavilionclub.se 070 582 4195
Info telefonmöte tel: 075 760 7000,    kod: 32 38 28 epost till styrelsen * Utgör också SFK-StaM:s styrelse

Webbansvarig

Rapportera gärna fel, små som stora, inklusive stavfel, tecken som inte blir rätt, osv. Använd länken 'Webbansvarig'.

Föreningen industriell statistik & SFK-StaM

Ind Stat

SFK

SFK-StaM

Ind Stat (Föreningen Industriell Statistik). Industriell Statistik är en fristående förening inom Statistikfrämjandet (Se [Länkar]), men har också kopplingar till SFK-StaM och ENBIS (European Network for Business and Industrial Statistics). Se också länk till höger på hemsidan.

SFK (Svenska förbundet för kvalitet). Klicka här för en presentation av SFK (se också [Länkar] till vänster på hemsidan).

SFK-StaM (Statistisk Metodik). StaM är en av flera sektioner inom SFK och har ett tätt samarbete med Ind Stat.
SFK...


"Vi är en ideell organisation som erbjuder våra medlemmar att ingå i ett nätverk bestående av personer som arbetar inom området kvalitets- och verksamhetsutveckling - ett brett område som omfattar ledarskap, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

Vi är närmare 900 medlemmar - både företag/organisationer och enskilda personer. För dig som är aktiv i ditt nätverkande väntar många givande möten med kollegor från många olika branscher.

Att vara medlem i SFK innebär ett lyft för dig personligen."

Mer information på förbundets hemsida: www.sfk.se

••••