Webbansvarig

Rapportera gärna fel, små som stora, inklusive stavfel, tecken som inte blir rätt, osv. Använd länken 'Webbansvarig'.

Föreningen industriell statistik & SFK-StaM

Ind Stat

SFK

SFK-StaM

Ind Stat (Föreningen Industriell Statistik). Industriell Statistik är en fristående förening inom Statistikfrämjandet (Se [Länkar]), men har också kopplingar till SFK-StaM och ENBIS (European Network for Business and Industrial Statistics). Se också länk till höger på hemsidan.

SFK (Svenska förbundet för kvalitet). Klicka här för en presentation av SFK (se också [Länkar] till vänster på hemsidan).

SFK-StaM (Statistisk Metodik). StaM är en av flera sektioner inom SFK och har ett tätt samarbete med Ind Stat.
SFK...


"Vi är en ideell organisation som erbjuder våra medlemmar att ingå i ett nätverk bestående av personer som arbetar inom området kvalitets- och verksamhetsutveckling - ett brett område som omfattar ledarskap, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

Vi är närmare 900 medlemmar - både företag/organisationer och enskilda personer. För dig som är aktiv i ditt nätverkande väntar många givande möten med kollegor från många olika branscher.

Att vara medlem i SFK innebär ett lyft för dig personligen."

Mer information på förbundets hemsida: www.sfk.se

••••

Webbinarium Industriell Statistik

Mer om Webbinarium

Länk till mötesrummet

Lathund Webbinarium Tänk på följande saker:
- Använd länken 'Länk till mötesrummet' för att ansluta till Webbinarium.
- Kryssa i rutan 'Enter as a guest', skriv namn och klicka på 'Enter room'.
- Koppla gärna upp 15 minuter innan för att provköra mikrofon och hörlurar.
- Gör det genom fliken 'Meetings' och sedan 'Audio Setup Wizard'.
- Det behövs en speciell 'plug-in' som installeras vid första anslutningen.
  (Det kan behövas adminstrationsrättigheter på datorn för att göra detta.)
- Använd länken 'Mer om Webbinarium' och gå igenom punkterna 01 och 02.

Kostnadsfria Webbinarium Ett 'webbinarium' är ett kortare seminarium med ett begränsat antal geografiskt spridda deltagare. Kontakten sker via nätet och en dator och i det enklaste fallet – där deltagarna endast är åhörare – behövs ingen speciell programvara. Deltagare bör ha hörlurar med inbyggd mikrofon.
Se också länkarna till vänster ('Mer om webbinarium' och 'Lathund webbinarium') som ger en mer detaljerad information. Anmälan sker via formuläret nedan till vänster.
Anslutning sker via länken 'Länk till mötesrummet'.

inom Industriell Statistik

 

[X]

Några kommentarer
Du väljer naturligtvis ämne själv och här hittar du vitt skilda exempel på tidigare Webbinarium. Om du bestämmer dig för att bidra är det några punkter som du bör beakta:

1. Vi lägger ut två texter: en kortfattad (exempel på denna sida) och en som finns under rubriken "Info". Denna text är längre och fylligare och innehåller t.ex. exempel på litteratur eller länkar. Ibland uppdateras denna text efter Webbinarium då frågor eller förtydligande besvarats.

2. Vi vill också gärna lägga ut eller länka till en presentation av dig som föreläsare, du finner exempel till höger på denna sida.

3. Vi brukar också lagra presentationen som då bör vara förberedd för detta (t.ex. känslig info bör skyddas). Bästa formatet på presentationen brukar vara en PDF-fil. Ibland händer det t.ex. att formler i PPT-dokument visas felaktigt eller ofullständigt.

4. Du bör också ta ställning till om din presentation kan få spelas in och lagras på hemsidan.

Använd följande dokument: My info to Webbinar.doc.

Du hittar mer info om Webbinarium via andra länkar på denna sida. Kontakta gärna någon i styrelsen för mer info eller råd.

               ••••

?

[X]Några framtida ämnen?
Skicka gärna förslag på framtida ämnen till sekreterare@indstat.se, kanske någon nappar. Underteckna med t.ex. din epostadress så att vi kan kontakta dig.

Order statistics
Väntevärdet, medelvärdet, är den lägesparameter som ägnas störst intresse i litteraturen. Men inte sällan vill man analysera t.ex. medianen eller någon annan percentil. Kanske man har ett krav på 'högst 5% får vara mindre än 15.5 mm'. Hur resonerar man i dessa situationer? Det finns många böcker om 'Order statistics' men de är ofta väldigt matematiskt inriktade.
 • ingemar.g.sjostrom@telia.com

Regression fallacy
Regressionsanalys lärs ut i många grundläggande statistikkurser, t.o.m. i manualen till vanliga räknare. Man gör en minsta-kvadrat-anpassning, tittar på lite 'p'-värden – lätt som en plätt. Det finns dock en obehaglig fallgrop som kallas 'regression fallacy'. Vem vill reda ut detta begrepp, med formler, exempel, simulering, etc?
 • ingemar.g.sjostrom@telia.com

Kovarians
Kovarians är ett centralt begrepp inom statistisk analys men behandlas bara pliktskyldigast i litteraturen. I de flesta fall låtsas vi som om kovariansen inte existerar och i enklare utbildningar typ Six Sigma utelämnas den helt. Men vilka fel begår vi om det finns kovarians? Vad händer då man applicerar SPC-verktyg på data med kovarians? Vem vill reda ut detta begrepp, med formler, exempel, simulering, etc?
 • ingemar.g.sjostrom@telia.com

Bulkdata
Industriell statistik sysslar mycket med detaljer som var och en har sina egenskaper typ geometriska mått, vikter, täthet, kvalitet, etc. Ibland studerar vi felrapporter e.d. som också är separata enheter med mätbara attribut. Men antag att vi studerar 'bulkdata' - gröda, avloppsvatten, luft, pappersmassa, papper, etc, etc. Har vi då ett annat statistiskt tänkande? Andra modeller? Andra fördelningar?
 • ingemar.g.sjostrom@telia.com

Att studera verkliga mätdata
Så snart man studerar verkliga data har man en utmaning – väldigt ofta avviker de från våra fantastiska modeller. Antag att vi mäter tid och att skulle haft en jättefin exponentialfördelning om vi inte hade de förargliga hundra observationerna med 0-tid. Visst, vi kan förfäkta att inget går på nolltid men nu har vi dessa data. Hur gör man? En 'probability plot' blir inte vacker (datorprogrammet accepterar dessutom inte 0-resultat). Vem visar oss hur man kan knåda data (inte ens histogram är något trivialt då man arbetar med riktiga data).
 • ingemar.g.sjostrom@telia.com

Paradoxer
Det finns ett antal paradoxer inom statistisk metodik, t.ex. Simpsons paradox, Will Rogers paradox eller andra resultat som tycks strida mot sunt förnuft. Dylika beskrivs ibland i termer från sannolikhetsläran och har ofta sin grund i felaktigt formulerade utgångspunkter. Vem kan berätta för oss andra om dylika fällor?
 • ingemar.g.sjostrom@telia.com

Många variabler
Inte sällan har man många variabler på en och samma enhet. Hur bör man studera detta utöver det uppenbara att plotta dem mot varandra? Multivariata metoder, någon? Det finns ett antal multivariata metoder men det behövs någon att leda oss och som kan berätta om vad som är bra och vad som är dåligt, vad som kan användas och hur.
 • ingemar.g.sjostrom@telia.com

Riskanalys
Riskanalys är ett populärt ämne som dyker upp här och var. Ibland nämns det som avsaknad av riskanalys då något inträffat och ibland används uttrycket för att ge ett skimmer av vetenskaplighet. Det förefaller dock som det behövs en genomgång av definitioner, metoder, användning, etc. Det finns mycket skrivet i ämnet men det är svårt att finna en samsyn, inte ens om grundläggande begrepp.


Statistikens historia
Det ger ett viss perspektiv på ett ämne om man vet något om dess historia. Ämnet matematik har utvecklats under årtusenden medan ämnet (matematisk) statistik är betydligt yngre och många banbrytande steg har uppnåtts de senaste hundra eller två hundra åren. Som alltid kantas utvecklingen av felaktigheter, missförstånd och missämja. Det finns ett antal böcker i ämnet för den som vill tränga in djupare.


Mätnogrannhet
Mätnogrannhet är ett ämne som alltid är aktuellt i statistiska sammanhang och behöver en allsidig belysning. Tyvärr fastnar många beskrivningar i alltför grundläggande och ibland triviala situationer. I det moderna samhället finns det dock många mer komplicerade situationer och mätningar - t.ex. inom vård- och hälsovetenskap - som kräver en fördjupad analys.

               ••••

Webbinarium Industriell Statistik

Info nr 20   •  2015-09-28, 16:00  •   Föreläsare Pär Johannesson Magnus Karlsson
Modellering av topografi med autoregressiva modeller för bränslesimulering   Bränsle är en hög kostnad för ett anläggningsfordon. Förbrukningen varierar mycket från kund till kund och en viktig orsak är i vilken topografi fordonen körs. Backiga miljöer tenderar att ge högre bränsleförbrukning.
Webbinariet diskuterar hur dessa modeller är uppbyggda och hur noggrannheten i modellen kan verifieras genom att jämföra bränsleförbrukningsresultat för simuleringar över uppmätta topografier med simuleringar från topografier genererade från de enkla parametriska modellerna. (Dokument: se inspelningen!) (övriga dokument: meny [Arkiv]>[Smått&gott])

Info nr 19   •  2015-05-25, 16:00  •   Föreläsare Maria Blixt
Applying Statistical Analysis for Experimental Control System Development, Part 1.   The main purpose of the welding system is to control a physical phenomena, the welding arc, in order to achieve excellent welding result. In order to develop new control methods (welding performance features) experiments are used. This seminar will address the use of statistical analysis in welding performance development.

Info nr 18   •  2015-01-19, 16:00  •   Föreläsare Carl-Gustav Millinger
Statistiska metoder för kontroll av homogenitet.   Ett omdiskuterat ämne inom läkemedelsindustrin är praktiskt relevanta metoder för att demonstrera att tabletter är homogena med avseende på den aktiva läkemedelssubstansen. Under seminariet kommer vi att testa några olika statistiska metoder, för att visa på homogenitet, på verkliga data. (Dokument: se inspelningen!) (övriga dokument: meny [Arkiv]>[Smått&gott])

Info nr 17   •  2014-12-08, 16:00  •   Föreläsare Magnus Pettersson
Certifiering av statistiker i Sverige.   Under webbinariet presenteras behovet av certifiering och varför det behövs, hur det fungerar och vad som kommer att hända härnäst.

Info nr 16   •  2014-11-10, 16:00  •   Föreläsare Maria Blixt
Applying Statistical Analysis for Experimental Control System Development, Part 1.   The main purpose of the welding system is to control a physical phenomenon, the welding arc, in order to achieve excellent welding result. In order to develop new control methods (welding performance features) experiments are used. This seminar will address the use of statistical analysis in welding performance development.

Info nr 15   •  2014-05-19, 16:00  •   Föreläsare Ingemar Sjöström
Måttriktighet i planet.   Under webbinariet diskuteras olika sätt att se på koordinatmätningar i planet, formförändringar, skattningar av parametrar, etc. I litteraturen beskrivs ibland detta som 'Stokastisk geometri'. Några praktiska exempel från tillverkning av s.k. mönsterkort. Resultaten illustreras av ett antal simuleringar av några tekniska situationer. (Dokument: se inspelningen!) (övriga dokument: meny [Arkiv]>[Smått&gott])

Info nr 14   •  2014-01-13, 16:00  •   Föreläsare Kjell Wallin
Tillämpning av statistisk metodik och tankesätt i "Slips- och Service"-verksamhet.    Redovisning av förbättringsarbete baserat på idogt arbete med idéer, hypoteser och data i ett servicearbete. (Dokument: se inspelningen!) (Dokument: klicka här!)

Info nr 13   •  2013-12-02, 16:00  •   Föreläsare Magnus Arnér
Replikat och repetitioner.    I försöksplanering talar man ofta om vikten av replikat, men riktiga replikat kräver oberoende observationer vilket ofta är dyrt. Webbinariet kommer att handla om replikat, repetitioner, vilka fällor man kan trilla i och hur dessa kan undvikas. (Dokument: meny [Arkiv]>[Smått&gott])

Info nr 12   •  2013-09-02, 16:00  •   Föreläsare Magnus Welander
Hur bör man hantera outliers, d.v.s. förvånande observationer?    Om vi definierar outliers som förvånande (konstiga?) observationer, så kan man ställa sig frågan hur vi bör hantera sådana. I det enklaste fallet har vi t.ex. upprepat en mätning av 'samma sak' ett antal gånger och ett värde blev konstigt. Men vi kan också ha flervärda observationer där vi t.ex. plottar y mot x och ser att en punkt avviker från kurvan. De två strategierna 'Testa och ta bort' respektive 'Robusta metoder' kommer att diskuteras.
Ett par konkreta exempel från kemisk industri kommer att presenteras under Webbinariet.

Info nr 11   •  2013-05-27, 16:00  •   Föreläsare Kerstin Vännman
Duglighetsdiagram – ett grafiskt verktyg för att förstå och tolka duglighetsindex.    Duglighetsindex eller kapabilitetsindex är ett mått som kan användas för att avgöra om en studerad kvalitetsvariabel håller sig väl innanför satta specifikationsgränser och nära ett målvärde. Duglighetsindexet är ett definierat mått som skattas med hjälp av ett stickprov. För att tolka om den studerade kvalitetsvariabeln är duglig så behöver man ta hänsyn till den slumpmässiga variation som stickprovet medför.
På webbinariet diskuteras några duglighetsdiagram för vanliga duglighetsindex.
(Dokument: meny [Arkiv]>[Smått&gott])

Info nr 10   •  2013-04-08, 16:00  •   Föreläsare Hans Alberg
The Development of the Alberg Diagram as a Measure to Improve SW Quality.    Within Ericsson the importance of reliable systems for telecom has been understood for a long time. In the beginning the main focus was on traditional hardware reliability but in the late eighties it was commonly understood that most reliability problems were related to software or handling aspects. There exists essentially two ways to improve SW (software) reliability: fault avoidance and fault tolerance.
(Dokument: se inspelningen!) (Dokument: meny [Arkiv]>[Smått&gott])

Info nr 9   •  2013-02-04, 16:00  •   Presenter Sam Gardner (ENG)
Discrete Event Simulation and Experimentation with SAS Simulation Studio for JMP.    Discrete Event Simulation (DES) is used to model, study, plan, and improve systems in which random events play a dominant role. These systems are often driven by complicated mathematical and logical relationships, making it impossible to derive an analytical solution. DES can be used to identify bottlenecks in process flows, and to find better system configurations to optimize throughput and resource utilization. A brief introduction to DES will be presented, followed up with a case study on how DES can be used to optimize the throughput and workflow in a manufacturing process. (Dokument: meny [Arkiv]>[Smått&gott])

Info nr 8   •  2012-10-01, 16:00  •   Föreläsare Bo Bergman
Robust konstruktion som arbetssätt inom tillförlitlighetstekniken.    Fel kan ofta tolkas som resultatet av variation i belastning eller i kapacitet. Den inom tillförlitlighetstekniken så vanligt förekommande badkarskurvan kan lätt ges en sådan tolkning. Med detta synsätt blir det därför naturligt att fundera över robusthet – hur kan vi utveckla produkter som är okänsliga för den variation de utsätts för i samband med exempelvis tillverkning, normal drift och i samband med förslitning av olika slag. I seminariet kommer dessa frågor att diskuteras. (Dokument: se inspelningen!) (Dokument: meny [Arkiv]>[Smått&gott])

Info nr 7   •  2012-09-03, 16:00  •   Föreläsare Thomas Svensson
Mätosäkerhet vid förstörande provning.    Vid mätsystemsanalys såsom MSA söker man dela upp variationen i ett mätresultat i produktvariation och mätosäkerhet, där mätosäkerheten ofta antas domineras av variation mellan operatörer.
Det statistiska verktyget variansanalys är ett utmärkt sätt att göra denna uppdelning efter ett väl planerat experiment. En fullständig uppdelning förutsätter emellertid att man kan göra upprepade mätningar på samma objekt, vilket inte är möjligt om mätningen förstör objektet. Hur bestämmer man då mätosäkerheten?
Min enkla lösning är följande: Man utför ett experiment där vissa mätosäkerhetskällor kontrolleras och produktvariation minimeras och beräknar med hjälp av variansanalys en lägsta och högsta gräns för mätosäkerheten. (Dokument: meny [Arkiv]>[Smått&gott])

Info nr 6   •  2012-05-08, 16:00  •   Föreläsare Torgny Göransson
Att utveckla ett mätsystem för en IT-verksamhet.    ICA IT Services har ett an­svar att förmedla gemensamma IT-tjänster till ICA-koncernen. Det kräver om­fattande uppföljning för att vi ska förstå hur vi levererar och om vi rör oss i rätt riktning.
För tre år sedan hade vi en föga utvecklad uppföljning med få övergripande verksamhetsorienterade mätningar. Idag har vi ett betydligt komplettare mät­system med vissa statistiska metoder och prövar oss fram för att finna rätt an­greppssätt. Webbinariet beskriver principerna för vårt mätsystem, hur det har utvecklats och hur vi använder det. (Dokument: meny [Arkiv]>[Smått&gott])

Info nr 5   •  2012-03-26, 16:00  •   Föreläsare Magnus Arner
Robust konstruktion.   Webbinariet består i huvudsak av tre delar. Första delen behandlar olika sorters faktorer, såsom 'noise' och 'control', med ett flertal exempel på vad 'noise' skulle kunna innebära. Andra delen är inriktad på den speciella typ av försöksplanering som används för robust konstruktion. Tredje delen handlar om robust konstruktion vid Tetra Pak. (Dokument: meny [Arkiv]>[Smått&gott])

Info nr 4   •  2012-02-15, 16:00  •   Föreläsare Göran Lande
LEAN-konceptet.   LEAN är ett mycket aktuellt ämne och intresserar många och används idag inom stora delar av byggsektor, hälsovård, sjukhus, landsting, banker, statliga verk, kommuner, privata företag, industrin mm. Konceptet ger intryck av att skapa betydande förbättringar men använder data och statistik analys i mycket liten omfattning. Webbinariet diskuterar LEAN utifrån flera olika synvinklar. (Dokument: meny [Arkiv]>[Smått&gott])

Info nr 3   •  2012-01-19, 16:00  •   Föreläsare Ingemar Sjöström
Bättre än FMEA – elementära sannolikheter och kostnader.   Under webbinariet diskuteras olika processmodeller och förväntade kvalitetsbristkostnader. En kombination av elementär sannolikhetslära kan användas och är i många fall bättre än användningen av FMEA. (Dokument: meny [Arkiv]>[Smått&gott])

Info nr 2   •  2011-12-05, 16:00  •   Föreläsare Sören Knuts
Geometrisäkring på Volvo Aero – utmaningar kring robust toleranssättning.   Volvo Aero utvecklar och tillverkar komponenter till flygplans- och raketmotorer. För att minska vikt och bränsleförbrukning tillverkar vi komponenter hopsvetsade av plåtar, smiden och mindre gjutgods. Dock blir det längre och komplexare toleranskedjor samt mer deformation p.g.a. av mer svetsning vilket leder till större osäkerheter. Inom kompetenscentrum 'Design for Robustness' jobbar vi med att förebygga effekter av variation.

Info nr 1   •  2011-09-19, 16:00  •   Föreläsare Ingemar Sjöström
Två variabler – fem restriktioner.   Antag att man observerar två variabler på varje detalj och att det finns tvåsidiga toleranser för bägge variablerna samt ett krav att ena variabelns värde måste vara minst X% högre än den andra. Hur skall man räkna, hur skall man resonera? (Dokument: meny [Arkiv]>[Smått&gott])


••••

Webbnr

Antal

20

9

19

11

18

15

17

10

16

7

15

5